Om toezicht te houden vanuit de gemeente, is het bij sommige verbouwingen nodig om een vergunning te regelen. Hierdoor kan het straatbeeld gecontroleerd blijven. Dit geldt in een aantal gevallen ook voor het plaatsen van een dakkapel. Gelukkig zijn er ook voldoende situaties waar de dakkapel zonder vergunning geplaatst mag worden. Het is daarom van belang om goed uit te zoeken of er een vergunningsvrij dakkapel bij je kan worden geplaatst.

Hiervoor zijn een aantal regels op gesteld waaraan voldoen moet worden. Dit gaat voornamelijk om de locatie en het uiterlijk van de dakkapel, daarnaast moet er ook geen hinder van worden ondervonden door bijvoorbeeld de buren. We zullen verderop dieper in gaan op de voorwaarden die hierbij komen kijken. Zo kom je erachter dat er alsnog veel mogelijk is binnen de regels. Enkel soms heb je andere wensen en zal er mogelijk toch een vergunning vooraf geregeld moeten worden.

De voorwaarden

Om de dakkapel te mogen plaatsen vergunning zijn er een aantal voorwaarden aan voldaan moeten worden. Deze voorwaarden zijn exact gekopieerd uit een brochure van de overheid.

  1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;
  2. de dakkapel heeft een plat dak;
  3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;
  4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet1 ;
  5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok2 ;
  6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak3 ;
  7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunningvrij worden geplaatst.

Op het moment dat jouw situatie voldoet aan bovenstaande punten, is er geen omgevingsvergunning nodig. De dakkapel kan dan vergunningsvrij worden gebouwd. Hieronder hebben we dit nogmaals schematisch uitgelegd, dit is direct ook iets uitgebreider.*

Vergunningsvrij dakkapel plaatsen

*Al deze informatie is terug te lezen in deze brochure

Wat te doen bij twijfel?

Doordat er veel vragen gesteld worden, begrijpen wij heel goed dat hier twijfels over ontstaan. Daarom is het goed om uit te zoeken wat er daadwerkelijk nodig is. Al is het heel goed om bovenstaande informatie te gebruiken ter bevestiging. Een dakkapel specialist is bekend met deze regels en zal hier ook rekening met houden, het is dan ook altijd mogelijk om het na te vragen met betrekking tot de vergunning. Indien er alsnog een vergunning geregeld moet worden, kan deze profesional je altijd verder helpen.

Het is altijd verstandig om iedere situatie na te vragen bij de gemeente. Zij kunnen uitsluitsel geven en kan gedoe in de toekomst voorkomen. Aangezien de welstandseisen voor ieder locatie verschillen, kan de gemeente je informeren.

Online is er een vergunningscheck aan te vragen. Deze zal je door de vragen leiden, met toelichting waar nodig. Uiteindelijk komt er een resultaat uit die aangeeft of er een vergunning nodig is of dat er nog naar de welstandseisen gekeken moet worden. Start de vergunningscheck!